Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2011

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 27 220 700,6 262,8 5 242,8 95
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 650 88,5 15,2 570,2 27
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 2 960 78,9 8,4 757,0 37
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 45 770 2 353,5 564,1 20 060,1 232
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 340 13,7 1,1 226,8 9
Kemiindustri (19-22) 29 060 1 200,6 544,9 9 461,5 311
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 1 830 50,5 32,0 501,6 18
Stål- och metallframställning (24) 13 920 525,1 96,8 6 351,6 88
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 106 450 4 552,7 337,9 24 956,8 741
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 156 590 4 836,6 549,6 31 571,1 383
Tillverkning (C) -näringsgren totalt 386 770 14 400,6 2 412,6 99 699,6 1 939
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tau_005_sv.html