Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2012, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 36 470 2 179,1 123,8 10 243,4 285
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 25 100 1 682,5 346,2 14 205,4 118
Handel (G) 20 030 1 322,5 137,5 15 371,6 365
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 18 090 1 757,1 54,8 2 472,5 101
Byggverksamhet (F) 14 420 914,5 30,6 2 979,6 49
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 11 800 993,1 52,1 2 867,4 183
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 10 690 723,4 59,1 1 662,9 214
Kemiindustri (19-22) 10 200 666,6 135,4 4 152,2 115
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 800 461,2 96,8 3 214,7 40
Stål- och metallframställning (24) 6 360 341,8 34,1 3 082,6 33
EU27-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 9 780 157,5 26,9 1 493,6 124
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 4 950 89,7 213,5 1 125,8 30
Handel (G) 13 090 203,2 87,4 4 499,4 314
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 13 870 305,8 23,3 816,0 55
Byggverksamhet (F) 7 760 143,0 10,1 771,4 74
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 9 530 226,7 43,9 760,8 84
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 9 250 142,5 43,0 466,2 180
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 12 360 164,8 69,7 1 555,3 34
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2012, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tau_006_sv.html