Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2013, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 34 062 2 093,3 116,5 9 054,1 277
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 24 532 1 642,8 306,7 12 352,8 106
Handel (G) 17 821 1 234,0 101,8 13 574,4 379
Byggverksamhet (F) 13 971 903,0 30,9 2 778,3 44
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 13 517 1 356,0 121,2 2 072,4 110
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 10 003 855,8 45,7 2 451,3 172
Kemiindustri (19-22) 9 553 644,0 98,5 3 920,4 114
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 9 377 627,9 144,4 1 762,6 205
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 757 398,8 52,5 2 533,3 36
Stål- och metallframställning (24) 5 769 350,6 57,0 2 704,5 25
EU28-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 7 435 140,3 46,3 1 337,9 120
Handel (G) 14 285 228,4 49,2 3 926,2 303
Byggverksamhet (F) 7 061 124,9 8,6 667,9 72
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 12 199 259,5 23,8 781,7 57
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 387 202,4 15,6 548,9 65
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 10 333 162,2 171,4 676,6 177
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 323 91,6 36,1 941,1 31
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2013, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tau_006_sv.html