Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2013, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 20 156 534,5 183,7 9 119,0 217
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 10 304 469,7 28,8 2 300,0 83
Byggverksamhet (F) 9 734 508,4 65,9 1 894,1 64
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 6 351 160,3 7,5 687,4 34
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 5 494 89,0 68,2 537,1 10
Asien och Oceanien Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 36 156 928,9 103,6 6 566,5 193
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 54 771 1 111,5 399,6 5 416,3 106
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 9 249 134,9 82,3 1 270,2 45
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 009 171,9 1,1 1 527,6 61
Nordamerika Handel (G) 5 434 480,6 33,7 4 079,3 64
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 12 506 1 080,6 39,1 4 673,0 53
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 5 668 687,5 49,0 2 547,2 34
Kemiindustri (19-22) 7 547 442,6 136,7 2 644,2 27
Central- och Sydamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 6 328 201,3 23,2 986,9 51
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 21 620 499,1 47,6 2 019,2 36
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2013, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tau_007_sv.html