Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2015 (Korrigering 18.9.2017)

Korrigering 18.9.2017. Tabellens siffror har korrigerats.
  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Belgien 3 454 261,4 38,0 1 202,3 48
Danmark 6 307 438,3 55,1 2 100,6 113
Frankrike 10 297 737,3 49,3 3 631,5 119
Grekland 1 352 46,0 .. 96,1 9
Irland 698 35,4 0,8 176,1 18
Italien 7 024 471,1 46,2 2) 2 037,1 83
Luxemburg 55 3,5 .. 54,1 31
Nederländerna 6 090 431,5 46,4 2 477,5 169
Portugal 1 521 15,5 6,1 134,8 18
Spanien 4 318 226,1 90,7 1 378,0 57
Storbritannien 11 341 800,4 75,1 4 091,4 199
Sverige 57 074 3 932,7 701,4 25 512,8 579
Tyskland 28 225 2 077,3 153,6 9 442,7 246
Österrike 4 748 352,6 40,5 1 397,1 49
EU15-länder exkl. Finland 142 504 9 829,0 1 308,8 53 732,1 1 738
Bulgarien 944 12,3 1,6 71,4 10
Cypern .. .. .. .. 12
Estland 23 510 456,7 131,8 4 081,6 410
Kroatien 268 13,0 0,4 48,6 14
Lettland 6 755 135,6 29,8 1 249,8 162
Litauen 10 893 175,3 62,7 1 634,0 156
Malta .. .. .. .. 3
Polen 21 419 421,0 161,9 3 365,8 151
Rumänien 639 10,1 9,2 41,5 18
Slovakien 1 330 31,6 6,6 240,0 26
Slovenien 167 19,1 3,8 143,8 14
Tjeckien 5 882 143,6 20,8 1 072,8 55
Ungern 3 028 72,8 6,9 237,2 34
EU28-länder exkl. EU15 75 103 1 501,2 435,6 12 266,4 1 065
Alla landgrupper totalt 217 607 11 330,3 1 744,4 65 998,5 2 803
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015, Tabellbilaga 2. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2015 (Korrigering 18.9.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tau_002_sv.html