Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2015 (Korrigering 18.9.2017)

Korrigering 18.9.2017. Tabellens siffror har korrigerats.
  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 873 34,4 59,9 390,1 4
Georgien 362 8,1 .. 86,2 3
Guernsey .. .. .. 15,9 14
Island 75 6,7 14,4 2) 23,8 7
Norge 12 847 1 013,1 97,6 5 156,7 264
Ryssland 41 343 621,3 525,7 6 916,6 343
Schweiz 4 624 276,9 7,7 4 135,7 38
Serbien 1 084 10,6 4,7 32,2 10
Turkiet 3 487 88,2 27,0 540,0 27
Ukraina 1 080 12,3 1,2 144,4 43
Vitryssland 3 038 33,1 16,2 212,0 15
Europa utanför EU 69 227 2 112,6 845,5 17 728,4 781
Australien 3 916 376,9 10,4 1 435,6 49
Bangladesh 221 4,6 0,1 16,0 5
Filippinerna 1 358 27,4 0,9 60,5 10
Förenade Arabemiraten 1 482 109,2 2,4 368,6 29
Hongkong 1 288 68,9 2,1 802,1 49
Indien 29 517 426,4 38,5 2 346,0 63
Indonesien 4 371 74,9 8,2 422,9 20
Israel 343 25,4 0,7 102,4 6
Japan 1 906 167,9 23,3 1 578,8 30
Kazakstan 1 973 44,2 80,2 749,2 24
Kina 49 190 1 162,3 751,4 9 909,9 228
Malaysia 2 793 58,7 8,2 508,5 32
Nya Zeeland 392 20,3 2,4 94,2 12
Pakistan .. 6,9 .. .. 3
Qatar 372 10,0 0,2 68,5 7
Republiken Korea (Sydkorea) 1 145 74,0 6,2 471,9 28
Saudiarabien 769 19,1 0,9 474,5 8
Singapore 2 628 182,5 6,2 3 001,4 54
Taiwan 697 34,9 1,3 423,7 14
Thailand 2 649 57,0 17,5 559,3 20
Vietnam 5 341 21,2 3,1 64,6 11
Asien och Oceanien 115 073 3 045,3 1 072,8 24 597,9 734
Förenta Staterna (USA) 33 783 3 121,4 290,8 17 240,8 251
Kanada 6 233 416,7 60,2 2 195,5 50
Nordamerika 40 016 3 538,1 351,0 19 436,3 301
Argentina 371 19,5 0,5 137,5 8
Brasilien 9 612 412,4 72,7 1 565,9 54
Chile 1 442 70,3 3,7 513,2 19
Colombia 319 16,2 .. 139,3 4
Mexiko 16 221 237,6 14,4 1 350,0 43
Panama 35 1,9 .. 26,5 4
Peru 477 40,8 1,9 168,3 8
Uruguay 724 30,5 25,1 965,4 10
Central- och Sydamerika 29 741 853,9 165,1 4 978,6 172
Egypten 383 7,1 .. 34,1 5
Ghana 61 2,8 .. 31,2 3
Kenya 525 21,3 0,2 64,2 4
Marocko 326 13,1 .. 24,9 4
Moçambique 57 4,3 .. 24,0 4
Nigeria .. 7,7 .. .. 3
Sydafrika 2 535 87,1 3,1 562,3 31
Uganda 89 1,6 .. 11,8 3
Zambia 88 1,1 .. 21,0 4
Afrika 4 961 173,9 4,8 1 006,6 88
Alla landgrupper totalt 259 018 9 723,9 2 439,3 67 747,8 2 076
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2015 (Korrigering 18.9.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tau_003_sv.html