Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2015 (Korrigering 18.9.2017)

Korrigering 18.9.2017. Tabellens siffror har korrigerats.
  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 18 090 542,5 129,9 3 484,1 57
Tillverkning av textiler kläder och läder (13-15) 1 983 66,1 4,1 375,0 21
Tillverkning av trä varor av trä kork och möbler (16 31) 3 061 70,9 27,3 609,1 26
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 44 637 2 266,9 1 196,3 18 055,8 269
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 278 9,5 0,8 72,8 5
Kemiindustri (19-22) 26 200 1 221,7 416,5 10 222,9 284
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 3 668 79,2 44,9 558,1 23
Stål- och metallframställning (24) 16 867 811,4 86,4 7 245,5 133
Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 107 479 5 515,1 324,7 26 993,5 851
El- och elektronikindustri (26 27 32) 99 086 3 480,9 219,4 16 466,9 407
Tillverkning (C) 321 349 14 064,2 2 450,4 84 083,7 2 076
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2015 (Korrigering 18.9.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tau_005_sv.html