Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2015, de störstä näringsgrenarna (Korrigering 18.9.2017) 1)

Korrigering 18.9.2017. Tabellens siffror har korrigerats.
  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 33 375 2 101,4 127,6 9 407,9 316
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 24 229 1 642,1 405,8 12 670,2 138
Handel (G) 16 551 1 109,1 70,3 8 131,0 348
El- och elektronikindustri (26 27 32) 9 982 923,3 27,0 2 640,0 89
Byggverksamhet (F) 9 118 564,1 15,9 1 763,0 26
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 8 680 574,6 180,2 1 619,9 260
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 471 388,3 69,6 2 321,7 28
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 7 416 654,0 22,4 2 136,0 192
Kemiindustri (19-22) 7 394 546,9 108,8 2 606,9 105
Stål- och metallframställning (24) 6 009 376,2 34,9 2 826,7 39
EU28-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25 28-30 33) 6 600 123,5 20,6 1 071,7 112
Handel (G) 14 993 267,5 41,1 4 194,3 280
El- och elektronikindustri (26 27 32) 14 006 272,0 29,9 855,6 59
Fastighets- och uthyrningservice resetjänster och andra stödtjänster (L M och N) 9 792 142,9 95,3 484,2 170
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 5 703 93,6 36,0 787,0 23
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 5 984 187,2 17,5 467,6 52
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2015, de störstä näringsgrenarna (Korrigering 18.9.2017) 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tau_006_sv.html