Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2017

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Azerbajdzjan 764 22,7 23,1 221,6 7
Island 50 6,0 .. 2) 26,2 3
Norge 13 613 1 080,3 147,3 7 729,7 284
Ryssland 37 282 651,7 362,9 6 933,2 317
Schweiz 5 258 322,4 30,1 6 232,0 45
Serbien 377 6,4 0,3 27,5 9
Turkiet 2 006 63,4 3,8 370,6 26
Ukraina 1 235 15,1 3,2 138,0 40
Vitryssland 3 521 24,0 13,7 213,2 14
Europa utanför EU 65 259 2 214,6 624,2 22 078,0 771
Australien 4 940 469,4 15,1 1 862,2 51
Bangladesh 248 4,9 0,6 11,2 5
Filippinerna 1 649 35,3 3,7 91,2 11
Förenade Arabemiraten 2 475 173,5 5,6 468,7 43
Hongkong 1 378 76,1 1,6 1 015,4 49
Indien 37 647 588,7 164,3 2 944,5 60
Indonesien 4 356 83,6 10,3 473,9 22
Israel 574 45,5 0,6 160,4 7
Japan 2 001 170,2 36,8 1 496,1 37
Kazakstan 2 080 34,4 47,7 441,7 21
Kina 62 916 1 553,0 215,9 10 576,4 245
Malaysia 2 823 56,2 12,4 452,8 31
Nya Zeeland 704 24,5 0,6 205,2 12
Oman 198 5,6 .. 49,6 3
Qatar 416 8,5 .. 80,7 7
Republiken Korea (Sydkorea) 1 223 73,5 10,2 470,1 26
Saudiarabien 1 599 48,8 2,1 748,9 11
Singapore 2 520 193,2 34,5 3 231,8 56
Taiwan 956 51,0 0,9 405,6 15
Thailand 3 079 67,4 16,1 555,2 22
Vietnam 851 13,4 4,0 101,1 12
Asien och Oceanien 137 220 3 834,4 654,5 26 693,5 784
Förenta Staterna (USA) 39 897 4 654,2 386,0 21 756,1 246
Kanada 8 885 601,0 72,5 2 621,4 48
Nordamerika 48 782 5 255,1 458,4 24 377,5 294
Argentina 564 33,6 0,6 212,3 9
Brasilien 7 274 370,0 25,9 1 274,6 49
Chile 1 845 78,3 4,4 467,2 21
Colombia 509 27,5 0,4 121,8 9
Ecuador 318 14,5 .. 54,1 4
Mexiko 4 474 117,9 11,9 1 283,4 40
Panama .. .. .. 27,9 6
Peru 561 28,0 1,2 174,3 11
Uruguay 755 38,2 20,2 954,9 11
Central- och Sydamerika 16 730 727,0 74,5 4 635,8 180
Egypten 806 14,2 0,3 46,2 6
Ghana 78 .. .. 21,7 5
Kenya 522 8,6 0,2 61,1 6
Marocko 392 26,6 0,9 34,3 8
Moçambique 198 .. .. 14,4 5
Nigeria .. .. .. 35,5 5
Sydafrika 2 811 97,9 11,2 689,9 31
Tanzania 166 .. .. 34,7 4
Uganda 56 0,4 .. 15,8 5
Zambia 96 1,0 .. 25,8 7
Afrika 6 330 198,7 13,3 1 179,5 122
Alla landgrupper totalt 274 321 12 229,9 1 824,9 78 964,4 2 151
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 3. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_003_sv.html