Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2017

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B) 2 162 83,8 45,3 1 604,9 38
Tillverkning (C) 368 400 18 401,8 2 399,6 100 559,9 2 177
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 6 988 269,4 543,0 4 241,6 103
Byggverksamhet (F) 25 563 1 221,9 42,7 4 454,4 166
Handel (G) 55 369 2 336,5 259,6 34 831,3 1 089
Transport och magasinering (H) 6 680 158,6 79,9 729,0 91
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 647 157,3 8,9 450,6 100
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 27 700 1 415,6 212,3 4 561,8 436
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 9 733 888,4 36,3 7 937,1 165
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 27 287 1 234,5 515,7 6 845,8 676
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) 684 19,9 6,9 120,9 28
Alla näringsgrenar totalt 534 213 26 187,7 4 150,2 166 337,2 5 069
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_004_sv.html