Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2017

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 17 513 498,0 157,8 3 761,6 57
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 471 102,8 38,1 763,8 33
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 6 784 216,8 81,3 2 333,0 57
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 41 159 2 145,7 574,7 16 347,8 223
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 103 3,3 .. 2) 9,4 5
Kemiindustri (19-22) 30 085 1 311,4 582,6 11 647,6 293
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 6 541 179,9 .. 1 013,7 30
Stål- och metallframställning (24) 10 331 548,9 58,9 6 186,1 86
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 127 022 6 024,3 311,5 30 923,4 906
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 126 391 7 370,6 540,8 27 573,4 487
Tillverkning (C) 368 400 18 401,8 2 399,6 100 559,9 2 177
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_005_sv.html