Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2018

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 18 158 528,8 156,3 3 784,9 61
Tillverkning av textiler, kläder och läder (13-15) 2 951 120,4 26,6 904,2 39
Tillverkning av trä, varor av trä, kork, och möbler (16, 31) 7 439 234,9 137,2 2 465,6 59
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 42 432 2 182,8 646,7 17 863,8 240
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (18) 71 1,8 .. 2) 3,8 6
Kemiindustri (19-22) 33 449 1 459,6 688,1 13 473,9 295
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 7 008 196,0 36,4 1 003,7 39
Stål- och metallframställning (24) 8 702 509,3 .. 6 297,0 71
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 129 720 6 497,7 302,6 33 902,0 897
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 153 398 7 866,9 494,4 30 115,4 540
Tillverkning (C) 403 328 19 598,1 2 549,0 109 814,5 2 247
1) Årsmedelvärde
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018, Tabellbilaga 5. Finländska dotterbolag utomlands inom industrinäringsgrenarna år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tau_005_sv.html