Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2018, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 39 559 2 579,0 104,6 11 083,8 324
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 21 211 2 103,1 96,1 6 822,1 116
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 20 618 1 467,7 365,0 11 429,5 104
Handel (G) 18 626 1 166,3 147,7 16 261,6 411
Byggverksamhet (F) 12 804 790,1 36,6 2 344,2 73
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 10 786 705,3 276,7 2 324,6 288
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 9 349 761,3 17,9 2 202,9 275
Kemiindustri (19-22) 9 165 692,4 260,3 4 835,4 93
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 8 988 876,6 9,4 7 551,6 85
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 944 348,1 80,6 2 328,3 22
EU28-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 13 530 303,3 37,0 1 987,1 152
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 23 684 614,3 58,8 1 639,6 87
Handel (G) 14 170 320,8 38,8 4 883,4 330
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 11 398 246,0 116,3 810,7 232
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 882 280,8 20,0 643,6 77
Kemiindustri (19-22) 5 120 126,4 24,4 1 131,0 63
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 432 122,5 53,5 1 076,2 29
1) De största näringsgrenarna mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2018, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2018, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tau_006_sv.html