Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.11.2013

Mer än en fjärdedel av 75–89 åringar använder internet

Användningen av internet blir allt vanligare. Av befolkningen i åldern 16–89 år använde 85 procent internet. När det gäller 75–89-åringarna använde 27 procent internet. Antalet har ökat med tiotals procent varje år. Finländarna använder internet för skötsel av ärenden, informationssökning och kommunikation. Under de senaste tre månaderna hade 44 procent av befolkningen gjort inköp eller beställningar via internet. Man följer också allmänt medier via internet.

Internetanvändningen 2013

  Använt Internet under de senaste 3 mån. Använder vanligen internet flera gånger om dagen Använt nätbank under de senaste 3 mån. Köpt eller bestält något på ätet under de senaste 3 mån. Använt någon social nätverkstjänst under de senaste 3 mån. Skickat en ifylld blankett till myndigheter eller till en offentling serviceproducent un de senaste 3 mån Tittat på tv-bolagens webbtv-tjänster un de senaste 3 mån Har smarttelefon i eget bruk
  %-andel av befolkningen
16-24 år 100 76 78 55 87 42 75 80
25-34 år 100 88 98 70 78 62 81 81
35-44 år 99 80 98 69 67 63 75 74
45-54 år 97 67 92 52 41 44 64 59
55-64 år 85 52 80 29 26 34 51 45
65-74 år 65 33 55 16 13 21 37 25
75-89 år 27 8 22 3 3 5 12 5
                 
Män 88 65 80 45 44 43 60 60
Kvinnor 83 57 77 44 49 40 58 51
                 
Totalt 16–89 85 61 79 44 47 41 59 56
Totalt 16–74 92 66 84 49 51 45 64 61

Allt fler finländare använder internet. När det gäller 16-74-åringarna steg andelen som använt internet under de senaste tre månaderna år 2013 med två procentenheter till 92 procent. Användningen blir allt vanligare framförallt i de äldre åldersgrupperna, eftersom nästan alla personer under 55 år redan använder internet.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik. År 2013 höjdes den övre åldersgränsen för undersökningens urval från 74 år till 89 år. Av hela befolkningen i åldern 16–89 år använde 85 procent internet.

När det gäller den äldsta åldersgruppen i undersökningen, dvs. 75–89-åringarna, använde 27 procent internet. Mobiltelefoner har snabbt blivit allt vanligare i den äldsta åldersgruppen; idag är bara en av sju utan mobiltelefon. En smarttelefon hade däremot bara fem procent av 75–89-åringarna, medan andelen för hela befolkningen var 56 procent.

När det gäller de europeiska länderna är användningen av internet vanligare än i Finland bara i de övriga nordiska länderna, Nederländerna och Luxemburg.

Internet används mest för skötsel av ärenden, kommunikation, informationssökning och för att följa medier. Mest används internet för att sköta bankärenden. Under de senaste tre månaderna hade 79 procent av 16–89-åringarna skött bankärenden via internet. Under de senaste tre månaderna hade 44 procent gjort inköp eller beställningar via internet. Ökningen av internethandeln har dock avtagit. Det är också vanligt att sköta ärenden med myndigheter och andra offentliga tjänster via internet. Av befolkningen hade 47 procent skickat en ifylld blankett till myndigheter eller andra tjänsteleverantörer inom den offentliga sektorn.

Av finländarna hade 77 procent använt e-post. Mer än en tredjedel av finländarna skickar eller läser e-post varje dag eller nästan varje dag. Också de sociala nätverkstjänsterna är i stor utsträckning kommunikation. Andelen som använde nätverkstjänster steg med två procentenheter till 51 procent.

Av finländarna hade 77 procent använt e-post. Mer än en tredjedel av finländarna skickar eller läser e-post varje dag eller nästan varje dag. Också de sociala nätverkstjänsterna är i stor utsträckning kommunikation. Andelen som använde nätverkstjänster steg med två procentenheter till 51 procent.


Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 7.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tie_001_sv.html