Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2020

Internetanvändningen för att följa medier och kommunicera har ökat

År 2020 använde 82 procent av 16–89-åringarna internet flera gånger dagligen. Andelen ökade med tre procentenheter från året innan. Användningen av internet flera gånger per dag blev vanligare särskilt i de två äldsta åldersgrupperna i undersökningen. Bland 65–74-åringarna ökade användningen med sex procentenheter och bland 75–89-åringarna med sju procentenheter. Andelen internetanvändare av befolkningen ökade med två procentenheter från året innan till 92 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik år 2020.


Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2020/sutivi_2020_2020-11-10_tie_001_sv.html