Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2011

Fruktsamheten är fortfarande stigande

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar har fruktsamheten fortfarande stigit svagt. Om fruktsamheten låg på 2009 års nivå skulle en kvinna föda i genomsnitt 1,87 barn. Fruktsamheten har nu stigit åtta år i följd. Den ligger dock fortfarande under reproduktionsnivån, som är ungefär 2,1 barn per kvinna.

Det summerade fruktsamhetstalet 1900–2010

Det summerade fruktsamhetstalet 1900–2010

Antalet födda var dock något under 61 000, dvs. 60 980 barn. År 2010 föddes 550 fler barn än året innan.

Den relativa andelen utomlandsfödda mödrar av mödrar till födda barn har ökat stadigt. Av mödrarna till de barn som föddes år 2010 var nio procent födda utomlands, år 1990 var andelen bara två procent.

År 2010 var föderskorna i genomsnitt lika gamla som året innan. Medelåldern för alla födande kvinnor var nästan oförändrat, dvs. 30,1 år. Däremot steg förstföderskornas medelålder med en tiondel till åldern 28,3 år. Under 2000-talet har genomsnittsåldern för förstföderskor stigit med 0,7 år.

År 2010 var fruktsamheten i 11 landskap högre än fruktsamheten för hela landet mätt med det summerade fruktsamhetstalet. Relativt sett flest barn föddes i landskapen i Österbotten: Norra Österbotten, 2,40, Mellersta Österbotten, 2,37, Södra Österbotten, 2,18 och Österbotten 2,15. Bara i dessa fyra landskap ligger fruktsamheten över reproduktionsnivån för befolkningen. Lägst var fruktsamheten i Nyland, i genomsnitt 1,70 barn per kvinna.

Antal levande födda, summerat fruktsamhetstal och moderns medelålder enligt levande födda 2001–2010

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Antal levande födda 56 189   55 555    56 630   57 758   57 745   58 840   58 729   59 530   60 430   60 980
Summerat fruktsamhetstal 1,73 1,72 1,76 1,80 1,80 1,84 1,83 1,85 1,86 1,87
Moderns medelålder efter alla levande födda 29,9 29,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,1 30,1 30,1
Moderns medelålder efter första levande födda 27,6 27,7 27,9 27,8 27,9 28,0 28,1 28,2 28,2 28,3

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 15.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/2010/synt_2010_2011-04-15_tie_001_sv.html