Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2012

Energiförbrukningen inom industrin år 2011 på föregående års nivå

Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen inom industrin med omkring en halv procent år 2011. Användningen av energi inom industrin uppgick till totalt 565 petajoule (PJ), vilket enligt de preliminära uppgifterna är nästan hälften av slutanvändningen av energi i Finland. Användningen av el inom industrin var ungefär på samma nivå som i fjol.

Användningen av energikällor inom industrin

Användningen av energikällor inom industrin

Totalanvändningen av el inom industrin uppgick till 41,4 terawattimmar (TWh) år 2011. Skogsindustrin stod för mer än 51 procent av industrins elanvändning. Av industrins totalanvändning av el användes 17 procent inom den kemiska industrin och 13 procent inom metallframställning. Mest ökade totalanvändningen av el inom den kemiska industrin. Däremot minskade elanvändningen mest inom skogsindustrin. Sett till landskap var elanvändningen störst i industrianläggningarna i Nyland, Södra Karelen och Satakunta, i alla landskapen var användningen mer än tio procent av elanvändningen inom industrin.

Av alla bränslen användes inom industrin mest träbränslen, vilka utgjorde mer än 46 procent av bränslena. Träbränslen används särskilt för el- och värmeproduktion inom träförädlingsindustrin. Andra betydande energikällor inom industrin var olja och naturgas.

Enligt de preliminära uppgifterna om volymindexet för industriproduktionen ökade industriproduktionen år 2011 mest inom metallindustrin och den kemiska industrin. Den största energiförbukaren inom industrin var dock skogsindustrin, som använde 55 procent av all energi som användes inom industrin. Andra stora energiförbrukare var den kemiska industrin och metallframställning. Energiförbrukningen minskade mest inom el- och elektronikindustrin.

Förbrukningsvolymen av värme som skaffats utifrån ökade med nästan en procent från året innan. Mer än hälften av den värme som skaffats utifrån användes inom skogsindustrin. Andra stora värmeanvändare var den kemiska industrin och livsmedelsindustrin.

Uppgifterna för år 2011 är preliminära. Uppgifterna revideras i samband med nästa offentliggörande.


Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (301,0 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tie_001_sv.html