Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.11.2007

Industrins orderingång ökade i september med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins orderingång 0,8 procent större i september 2007 än i september 2006. Industrins orderingång ökade under januari–september med 7,6 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Orderingången ökade mest inom den kemiska industrin, dvs. med 6,3 procent. Orderingången inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkning ökade med 0,2 procent. Inom metallindustrin minskade orderingången med 0,7 procent och inom textilindustrin med 11,3 procent. Statistiken präglas av kraftiga svängningar, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 9/2006–9/2007, %

Förändring av industrins orderingång 9/2006–9/2007, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.

Källa: Industrins orderingång 2007, september Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. september 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2007/09/teul_2007_09_2007-11-09_tie_001_sv.html