Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.1.2009

Industrins orderingång minskade i november med en tredjedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 33,7 procent mindre i november år 2008 än i november år 2007. Under januari–november minskade industrins orderingång med 5,7 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Det försvagade konjunkturläget inom industrin, som tog sin början våren 2008, visar sig i en minskad orderingång inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Minskningen av orderingången var exceptionellt kraftig inom metallindustrin, där den var 43,6 procent. Orderingången inom textilindustrin sjönk med 19,2 procent, inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkning med 17,6 procent och inom den kemiska industrin med 13,9 procent.

Vid en tolkning av statistiken bör man dock komma ihåg att kraftiga månatliga fluktuationer är typiska för orderingången inom industrin. Inte heller värdemässigt stora orderingångar periodiseras inte för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 11/2007–11/2008, %

Förändring av industrins orderingång 11/2007–11/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/11/teul_2008_11_2009-01-09_tie_001_sv.html