Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2009

Industrins orderingång minskade i januari med över en tredjedel från året innan

I januari 2009 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 38,3 procent mindre än i januari 2008.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Den exceptionellt kraftiga nedgången av industrins orderingång som började hösten 2008 fortsatte i januari. Ordervärdet minskade inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Liksom under tidigare månader var minskningen av orderingången kraftigast inom metallindustrin, dvs. 40,9 procent. Inom pappers- samt pappers- och pappersvaruproduktionen var minskningen 33,8 procent, inom den kemiska industrin 33,8 procent och inom textilindustrin 29,5 procent. Kraftiga svängningar är dock typiska för statistiken, eftersom inte ens värdemässigt stora nya beställningar periodiseras på en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 01/2008–01/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 01/2008–01/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor . Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Industrins orderingång finns under länken Ändringar i denna statistik . På statistikens ingångssida publiceras retroaktiva serier till år 2005 som beräknats med den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008).


Källa: Industrins orderingång 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/01/teul_2009_01_2009-03-13_tie_001_sv.html