Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, april

Industrins orderingång 2010, januari

2010
januari
Offentliggöranden