Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2010

Industrins orderingång ökade i juli med 22,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 22,3 procent större i juli 2010 än året innan. Industrins orderingång ökade under januari–juli med 20,9 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Utvecklingen av industrins orderingång var i juli liknande som under början av året i genomsnitt. Liksom föregående månader steg ordervärdet inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Orderingången ökade mest inom textilindustrin, med 32,7 procent, och inom metallindustrin, med 27,4 procent. Inom pappers- och pappersvarutillverkning steg orderingången med 19,0 procent och inom den kemiska industrin med 8,8 procent.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 07/2009–07/2010, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 07/2009–07/2010, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2010, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/07/teul_2010_07_2010-09-10_tie_001_sv.html