Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.10.2010

Industrins orderingång ökade i augusti med något under en fjärdedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 23,9 procent större i augusti 2010 än året innan. Industrins orderingång ökade under januari–augusti med 21,3 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Utvecklingen av industrins orderingång fortsatte i samma riktning i augusti som under början av året i genomsnitt. Liksom föregående månader steg ordervärdet inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Orderingången ökade med 28,9 procent inom pappers- och pappersvarutillverkning, med 27,8 procent inom den kemiska industrin, med 21,3 procent inom metallindustrin och med 5,6 procent inom textilindustrin. Trots ökningen var värdet av orderingången inom den viktigaste huvudnäringsgrenen, metallindustrin, fortfarande rätt så lågt och ökningen förklaras delvis av den svaga situationen under jämförelseåret.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 08/2009–08/2010, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 08/2009–08/2010, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2010, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/08/teul_2010_08_2010-10-08_tie_001_sv.html