Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2010

Industrins orderingång ökade i oktober med drygt en fjärdedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 27,0 procent större i oktober 2010 än året innan. Under januari–oktober ökade industrins orderingång med 23,3 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att öka kraftigt i oktober. Liksom föregående månader steg ordervärdet inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Klart kraftigast var ökningen inom metallindustrin, där ordervärdet var hela 37,7 procent större än året innan. Orderingången ökade inom textilindustrin med 20,4 procent, inom den kemiska industrin med 12,0 procent och inom pappers- och pappersvarutillverkning med 11,9 procent. Trots den kraftiga ökningen var värdet av orderingången inom den viktigaste huvudnäringsgrenen, metallindustrin, ändå rätt så lågt och ökningen förklaras delvis av den svaga situationen under jämförelseåret.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte fördelas över en längre tidsperiod, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 10/2009–10/2010, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 10/2009–10/2010, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/10/teul_2010_10_2010-12-10_tie_001_sv.html