Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, mars

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/09-02/10 03-05/2010 06-08/2010 09-11/2010 01-11/2010 11/2010
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 6,6 28,9 27,2 28,9 23,7 26,7
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 4,6 22,2 14,6 25,1 18,5 42,4
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 14,9 29,5 28,3 13,2 22,4 13,8
Den kemiska industrin (20-21) 13,5 11,4 18,6 13,0 14,2 19,8
Metallindustri (24-30) 1,9 32,8 29,0 39,2 26,4 32,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2010, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2010, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/11/teul_2010_11_2011-01-10_tau_001_sv.html