Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2010 10-12/2010 01-03/2011 04-06/2011 01-06/2011 06/2011
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 22,6 29,6 26,2 17,9 21,7 11,7
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 14,5 23,3 11,6 6,8 9,2 -3,2
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 20,2 16,1 20,2 -9,7 3,7 -12,6
Den kemiska industrin (20-21) 14,4 11,2 10,5 19,9 15,2 13,8
Metallindustri (24-30) 26,0 39,0 32,9 30,0 31,3 21,2
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Eetu Toivanen (09) 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2011, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/06/teul_2011_06_2011-08-10_tau_001_sv.html