Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2011 11/11-01/12 02-04/2012 05-07/2012 01-07/2012 07/2012
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 3,5 -7,0 -10,2 -10,8 -9,7 -3,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -3,3 -1,9 -16,2 12,9 -4,7 17,1
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -5,5 -8,5 -5,2 0,2 -3,9 7,2
Den kemiska industrin (20-21) 5,8 13,3 10,8 5,3 9,2 16,8
Metallindustri (24-30) 7,0 -9,9 -15,5 -17,9 -15,3 -13,2
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2012, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Janna Räisänen 09 1734 2967, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juli 2012, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2012/07/teul_2012_07_2012-09-10_tau_001_sv.html