Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-03/13 01-03/2013 03/2013
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -15,1 -6,1 -0,2 -10,0 -10,0 -11,3
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -7,2 -6,6 -16,9 -8,6 -8,6 -13,2
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -2,1 4,0 6,8 4,9 4,9 0,2
Den kemiska industrin (20-21) 2,6 7,6 7,6 -7,7 -7,7 -18,0
Metallindustri (24-30) -21,9 -12,3 -3,4 -15,0 -15,0 -13,1
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Pauliina Peltonen 09 1734 2585, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2013, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/03/teul_2013_03_2013-05-10_tau_001_sv.html