Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2013 07-09/2013 10-12/2013 01-03/14 01-03/2014 03/2014
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -2,6 -5,9 -9,2 2,8 2,8 5,5
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -8,9 -9,3 -12,4 -9,9 -9,9 -10,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 1,4 -4,8 -1,6 -8,3 -8,3 -8,4
Kemisk industri (20-21) 0,8 -8,6 1,8 -2,1 -2,1 10,0
Metallindustri (24-30) -4,5 -5,5 -14,0 8,6 8,6 9,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2014, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2014/03/teul_2014_03_2014-05-09_tau_001_sv.html