Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2014

Industrins orderingång ökade i juli med 6,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 6,4 procent större i juli 2014 än året innan. Under januari–juli ökade orderingången med 2,8 procent från året innan

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Orderingången var större än året innan inom huvudnäringsgrenarna metallindustri och kemisk industri. Inom metallindustrin ökade orderingången med 10,6 procent och inom den kemiska industrin med 7,7 procent från året innan. Inom pappers- och pappersvarutillverkning minskade orderingången för sin del med 2,6 procent och inom textilindustrin med 11,9 procent från året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 7/2013-7/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 7/2013-7/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2014/07/teul_2014_07_2014-09-10_tie_001_sv.html