Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/13-02/14 03-05/2014 06-08/2014 09-11/2014 01-11/2014 11/2014
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 0,9 6,5 2,2 14,9 7,1 5,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -9,9 -15,3 -5,2 -4,5 -8,7 -2,3
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -5,6 -4,8 -4,3 -3,6 -5,0 -6,7
Kemisk industri (20-21) 1,1 0,1 0,5 6,9 0,7 3,9
Metallindustri (24-30) 3,4 12,9 5,2 23,6 13,6 10,6
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2014, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2014/11/teul_2014_11_2015-01-09_tau_001_sv.html