Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2018 12/18-02/19 03-05/2019 06-08/2019 01-08/2019 08/2019
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -7,9 3,3 2,3 -2,7 0,4 -17,0
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 9,2 3,2 -3,2 2,3 0,3 -3,9
Kemisk industri (20-21) 6,4 -0,9 5,6 -0,7 1,5 -8,0
Metallindustri (24-30) -14,8 4,2 3,8 -4,8 0,3 -22,6
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2019/08/teul_2019_08_2019-10-10_tau_001_sv.html