Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, mars

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-12/2019 12/2019
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 2,7 -0,2 -1,1 1,5 0,7 32,1
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 0,7 -4,0 3,2 -9,5 -2,5 -7,4
Kemisk industri (20-21) 0,8 8,1 -5,9 3,2 1,4 -3,6
Metallindustri (24-30) 3,8 -0,3 -1,6 5,0 1,8 52,2
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2019, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2019/12/teul_2019_12_2020-02-10_tau_001_sv.html