Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2020 08-10/2020 11/20-01/21 02-04/2021 01-04/2021 04/2021
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -23,9 -9,3 -5,2 28,2 18,9 44,3
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -28,4 -17,9 -7,8 24,5 15,1 31,8
Kemisk industri (20-21) -11,4 4,6 36,1 6,8 9,5 14,4
Metallindustri (24-30) -24,8 -9,1 -11,8 34,1 22,1 55,5
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. april 2021, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2021/04/teul_2021_04_2021-06-10_tau_001_sv.html