Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 11/21-01/22 01-01/2022 01/2022
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 27,7 43,6 30,6 27,3 24,9 24,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 24,5 40,0 27,1 23,7 6,8 6,8
Kemisk industri (20-21) 6,8 21,5 16,3 -2,1 -4,0 -4,0
Metallindustri (24-30) 33,3 49,9 35,1 36,4 38,8 38,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Koivisto 029 551 3669, Jussi Haavisto 029 551 3341, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2022, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2022/01/teul_2022_01_2022-03-10_tau_001_sv.html