Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2011

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 117,2 0,8 2,2
H Transport och magasinering 122,7 0,7 4,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 108,3 7,4 2,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,2 0,1 0,1
L Fastighetsverksamhet 119,4 2,3 2,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 123,7 0,3 1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 119,6 0,1 3,1
S Annan serviceverksamhet 102,2 0,6 3,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 129,6 0,9 5,8
4932 Taxitrafik 129,4 0,0 3,2
4941 Vägtransport, godstrafik 129,6 1,0 6,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 117,5 2,3 8,1
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,6 0,2 3,3
5210 Magasinering och varulagring 113,0 0,0 1,7
5224 Godshantering 110,8 0,3 4,2
53 Post- och kurirverksamhet 120,3 0,0 2,7
5310 Postbefordran via nationella posten 119,4 0,0 2,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 124,1 0,1 5,6
5510 Hotellverksamhet 108,3 7,4 2,3
58 Förlagsverksamhet 114,6 0,9 2,8
61 Telekommunikation 79,5 -0,7 -4,9
62 IT-tjänster 113,8 0,4 2,2
63 Informationstjänster 107,1 -0,2 1,1
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 119,4 2,3 2,3
6820A Hyror för kontorslokaler 114,9 2,8 2,7
6820B Hyror för affärslokaler 124,4 1,8 2,0
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 132,0 0,4 4,2
6910 Juridisk verksamhet 121,9 0,4 3,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 137,7 0,5 4,7
702 Konsulttjänster till företag 129,3 -0,1 -0,0
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 122,1 0,1 1,0
712 Teknisk provning och analys 134,9 0,5 1,5
73 Reklam och marknadsundersökning 113,0 1,0 0,7
731 Reklamverksamhet 113,0 1,1 0,7
732 Marknads- och opinionsundersökning 112,1 0,0 0,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 113,1 0,6 4,4
7820 Personaluthyrning 121,5 -0,2 2,5
8010 Säkerhetsverksamhet 131,7 0,0 3,0
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 120,7 -0,1 2,7
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 124,0 -0,1 2,8
812 Rengöring och lokalvård 115,9 -0,1 2,6
9601 Tvätteriverksamhet för företag 102,2 0,6 3,2

Källa: Producentprisindex 2012, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2012, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/01/thi_2012_01_2012-02-24_tau_023_sv.html