Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:03 2012:02 - 2012:03, % 2011:03 - 2012:03, %
A-E Totalt 112,6 0,5 3,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 112,4 -0,8 -0,6
B Utvinning av mineral 141,4 2,5 11,0
C Tillverkning 107,3 0,4 2,5
C10 Livsmedelsframställning 112,0 0,1 3,2
C11 Framställning av drycker 105,0 0,0 3,3
C13 Textilvarutillverkning 107,6 -0,1 2,7
C14 Tillverkning av kläder 110,1 1,0 7,9
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,3 -0,1 2,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,8 1,2 -3,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,2 1,8 -6,6
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,5 -0,1 3,5
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 145,2 3,9 13,8
C192 Petroleumraffinering 146,8 4,3 14,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 113,9 1,4 3,6
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,1 0,0 4,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,0 0,5 6,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,9 -0,6 4,6
C24 Stål- och metallframställning 103,0 -1,3 -6,6
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 109,5 0,5 -1,1
C244 Framställning av andra metaller än järn 92,2 -3,8 -18,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 106,3 0,4 5,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,6 0,1 -0,9
C27 Tillverkning av elapparatur 102,0 0,0 1,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,8 -0,2 2,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,7 -0,1 1,5
C30 Tillverkning av andra transportmedel 106,5 0,1 5,0
C31 Tillverkning av möbler 103,2 0,4 3,5

Källa: Producentprisindex 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/03/thi_2012_03_2012-04-24_tau_007_sv.html