Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:03 2012:02 - 2012:03, % 2011:03 - 2012:03, %
A-E Totalt 109,9 114,4 111,4 0,4 3,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 109,3 112,8 109,8 1,5 0,5
B Utvinning av mineral 115,5 148,6 143,0 1,6 9,8
C Tillverkning 110,3 108,2 109,4 0,7 3,5
C10 Livsmedelsframställning 112,1 114,1 112,6 0,3 5,2
C11 Framställning av drycker 112,3 104,7 110,3 0,1 9,5
C13 Textilvarutillverkning 100,8 108,0 105,5 0,0 2,1
C14 Tillverkning av kläder 108,9 110,6 110,5 0,9 7,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,2 102,7 100,5 0,5 -0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,7 100,2 98,1 -0,1 -4,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,0 97,6 96,2 0,0 -6,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,3 105,9 106,2 -0,1 2,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 117,0 114,4 115,6 1,7 4,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 108,7 111,4 109,9 0,3 4,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,6 106,3 106,6 -0,2 4,4
C24 Stål- och metallframställning 107,8 103,5 105,6 -0,3 -5,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,8 106,8 109,2 1,5 5,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,0 96,0 96,2 0,1 -0,9
C27 Tillverkning av elapparatur 109,8 102,4 104,8 0,1 3,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 100,6 105,2 103,2 -0,2 1,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,3 102,7 102,9 0,0 1,1
C31 Tillverkning av möbler 105,0 103,6 104,5 0,1 2,8
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,1 0,0 4,4
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     106,4 -5,2 -5,7
E36 Vattenförsörjning     111,4 0,0 4,7
F Byggverksamhet     108,4 0,5 7,8

Källa: Producentprisindex 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2012, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/03/thi_2012_03_2012-04-24_tau_011_sv.html