Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2012

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 104,5 1,6 2,6
H Transport och magasinering 106,9 1,8 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 107,7 2,5 3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,3 1,3 1,1
L Fastighetsverksamhet 105,2 0,5 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 102,4 1,3 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 107,4 3,0 4,6
P Utbildning 102,5 0,5 0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 107,3 3,0 3,0
R Kultur, nöje och fritid 105,6 1,0 2,8
S Annan serviceverksamhet 104,9 1,5 3,4
49 Landtransport; transport i rörsystem 110,8 3,1 5,7
4932 Taxitrafik 104,9 0,0 3,2
4941 Vägtransport, godstrafik 111,3 3,4 5,9
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 109,3 1,6 3,0
52 Magasinering och stödtjänster till transport 101,3 -0,9 0,3
5210 Magasinering och varulagring 101,9 0,3 2,0
5224 Godshantering 100,9 -1,7 -0,8
53 Post- och kurirverksamhet 101,0 0,2 2,5
5310 Postbefordran via nationella posten 99,6 0,0 2,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 107,5 1,1 4,5
5510 Hotellverksamhet 108,2 3,5 2,9
58 Förlagsverksamhet 103,3 1,1 2,3
61 Telekommunikation 90,5 -1,0 -4,7
62 IT-tjänster 105,4 1,8 2,1
63 Informationstjänster 102,9 2,1 2,3
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 105,5 0,6 2,7
6820A Hyror för kontorslokaler 103,8 0,6 2,9
6820B Hyror för affärslokaler 106,7 0,6 2,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 106,3 1,5 3,0
6910 Juridisk verksamhet 105,7 1,3 2,2
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 106,8 1,7 3,5
702 Konsulttjänster till företag 100,9 1,0 1,2
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 102,9 1,8 2,7
712 Teknisk provning och analys 101,5 0,5 1,6
73 Reklam och marknadsundersökning 101,7 1,0 1,8
731 Reklamverksamhet 101,5 0,9 1,7
732 Marknads- och opinionsundersökning 105,1 4,4 4,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 111,2 5,7 7,9
7820 Personaluthyrning 103,6 0,3 2,6
8010 Säkerhetsverksamhet 106,2 2,7 3,4
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 106,8 2,5 3,1
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 107,1 2,9 4,1
812 Rengöring och lokalvård 106,4 2,1 2,1
86 Hälso- och sjukvård 107,3 3,0 3,0
9601 Tvätteriverksamhet för företag 104,0 2,2 2,2

Källa: Producentprisindex 2012, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2012, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/04/thi_2012_04_2012-05-24_tau_023_sv.html