Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:06 2012:05 - 2012:06, % 2011:06 - 2012:06, %
A-F Totalt 108,3 109,0 108,5 -1,2 2,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 111,1 110,7 111,0 -0,8 -2,3
B Utvinning av mineral 113,2 122,9 121,2 -6,7 0,8
C Tillverkning 108,6 107,0 107,9 -0,6 1,8
C10 Livsmedelsframställning 111,5 112,9 111,8 0,2 3,2
C11 Framställning av drycker 109,7 106,0 108,7 0,4 6,2
C13 Textilvarutillverkning 100,2 108,8 105,8 0,6 -0,1
C14 Tillverkning av kläder 109,4 111,2 111,1 0,3 8,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 99,7 102,3 100,1 -0,1 -1,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,2 102,3 99,7 0,9 -2,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,8 100,7 98,2 1,1 -3,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,2 105,9 106,2 0,1 2,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,2 -1,6 -2,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,9 114,6 114,7 -0,9 2,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 110,8 111,2 111,0 -0,1 5,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,5 107,0 107,4 0,7 3,1
C24 Stål- och metallframställning 109,8 102,2 105,9 -0,6 -6,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,3 107,1 109,7 0,2 4,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,5 96,6 96,7 0,1 1,5
C27 Tillverkning av elapparatur 109,9 103,5 105,6 0,3 2,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 100,5 106,1 103,6 0,2 2,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,9 103,4 103,5 0,1 1,7
C31 Tillverkning av möbler 104,7 104,4 104,6 0,2 2,7
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,2 0,0 4,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     96,1 -3,4 -5,1
E36 Vattenförsörjning     110,9 0,0 4,6
F Byggverksamhet     108,8 0,0 7,1

Källa: Producentprisindex 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Joonas Isoketo 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2012, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/06/thi_2012_06_2012-07-24_tau_009_sv.html