Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:09 2012:08 - 2012:09, % 2011:09 - 2012:09, %
A-E Totalt 112,4 -0,5 3,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,2 -1,4 -6,1
B Utvinning av mineral 136,1 -2,1 6,8
C Tillverkning 108,4 0,0 2,8
C10 Livsmedelsframställning 115,9 2,9 3,6
C11 Framställning av drycker 106,7 0,3 3,5
C13 Textilvarutillverkning 108,1 0,2 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 111,7 -0,5 6,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,2 0,5 0,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,1 -0,5 1,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 103,3 -0,7 1,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,9 -0,1 2,9
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 142,0 -1,0 10,0
C192 Petroleumraffinering 143,7 -1,1 11,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,4 0,2 3,1
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 102,9 -0,1 3,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,8 1,1 4,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,3 -0,2 2,3
C24 Stål- och metallframställning 100,6 -0,6 -3,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 107,3 -1,9 -4,3
C244 Framställning av andra metaller än järn 90,9 3,9 -3,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,6 -1,6 3,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,4 0,4 2,5
C27 Tillverkning av elapparatur 103,0 -0,6 1,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,6 -0,1 2,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,6 0,0 1,7
C30 Tillverkning av andra transportmedel 109,8 -1,6 6,6
C31 Tillverkning av möbler 104,8 -0,3 3,7

Källa: Producentprisindex 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/09/thi_2012_09_2012-10-24_tau_007_sv.html