Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:09 2012:08 - 2012:09, % 2011:09 - 2012:09, %
A-E Totalt 110,8 114,1 112,0 0,0 3,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,0 105,6 112,0 2,3 -0,6
B Utvinning av mineral 114,9 142,4 137,7 -2,2 6,0
C Tillverkning 110,8 109,2 110,1 0,0 3,2
C10 Livsmedelsframställning 113,9 118,6 115,1 1,1 3,6
C11 Framställning av drycker 111,8 108,3 110,8 -0,3 8,3
C13 Textilvarutillverkning 100,5 108,5 105,7 -0,3 -0,8
C14 Tillverkning av kläder 109,9 112,3 112,1 -0,5 6,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,6 104,6 101,1 0,5 -0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,1 104,5 99,2 -1,1 -3,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,4 103,7 97,4 -1,6 -4,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,9 106,4 106,7 0,7 1,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 117,0 115,9 116,4 0,7 3,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,1 112,3 112,1 0,4 3,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,0 106,7 107,7 0,1 2,6
C24 Stål- och metallframställning 105,7 101,0 103,3 -1,6 -5,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,7 108,1 110,2 -0,6 3,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,0 97,8 97,9 0,3 1,9
C27 Tillverkning av elapparatur 111,8 103,4 106,2 -0,3 2,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,3 107,0 104,5 0,0 2,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 103,6 103,7 0,0 1,6
C31 Tillverkning av möbler 105,2 105,2 105,2 -0,1 2,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,6 0,0 4,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,5 1,7 2,3
E36 Vattenförsörjning     111,4 0,0 4,7
F Byggverksamhet     109,7 0,2 5,4

Källa: Producentprisindex 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2012, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/09/thi_2012_09_2012-10-24_tau_011_sv.html