Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:a kvartalet 2012

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 104,7 -0,2 2,3
H Transport och magasinering 106,8 -0,7 2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 106,3 0,0 3,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,0 0,0 1,0
L Fastighetsverksamhet 105,7 0,1 2,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 102,7 -0,1 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 108,9 -0,1 4,6
P Utbildning 103,7 1,2 1,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 107,5 0,2 3,2
R Kultur, nöje och fritid 106,3 0,6 3,2
S Annan serviceverksamhet 105,4 0,2 3,1
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,4 -0,0 4,8
4932 Taxitrafik 108,4 3,4 3,4
4941 Vägtransport, godstrafik 111,7 -0,3 4,9
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 105,0 -3,8 1,1
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,1 -0,3 0,0
5210 Magasinering och varulagring 102,1 0,1 0,5
5224 Godshantering 102,1 -0,6 -0,3
53 Post- och kurirverksamhet 105,1 4,1 4,4
5310 Postbefordran via nationella posten 104,7 5,1 5,1
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 107,3 -0,2 1,2
5510 Hotellverksamhet 101,5 -1,2 4,3
58 Förlagsverksamhet 104,6 0,6 2,9
61 Telekommunikation 86,9 -1,0 -6,3
62 IT-tjänster 105,8 0,4 2,4
63 Informationstjänster 103,0 0,0 2,0
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 105,8 0,1 2,3
6820A Hyror för kontorslokaler 104,2 0,1 2,7
6820B Hyror för affärslokaler 107,0 0,1 2,1
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 107,1 0,1 2,7
6910 Juridisk verksamhet 106,4 0,4 2,4
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 107,6 -0,1 2,9
702 Konsulttjänster till företag 101,5 0,4 1,6
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 103,1 -0,2 2,3
712 Teknisk provning och analys 102,8 0,1 2,4
73 Reklam och marknadsundersökning 101,0 -1,3 1,3
731 Reklamverksamhet 100,8 -1,3 1,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 105,1 0,0 4,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 114,1 -0,1 9,0
7820 Personaluthyrning 104,7 -0,6 1,1
8010 Säkerhetsverksamhet 107,3 1,0 3,8
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 107,5 0,1 3,1
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 108,2 0,2 3,9
812 Rengöring och lokalvård 106,8 0,0 2,3
86 Hälso- och sjukvård 107,5 0,2 3,2
9601 Tvätteriverksamhet för företag 103,2 -0,8 2,2

Källa: Producentprisindex 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2012, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:a kvartalet 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/09/thi_2012_09_2012-10-24_tau_023_sv.html