Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:10 2012:09 - 2012:10, % 2011:10 - 2012:10, %
A-E Totalt 111,3 -1,0 2,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,6 0,4 -4,9
B Utvinning av mineral 131,9 -3,1 5,2
C Tillverkning 107,9 -0,4 2,4
C10 Livsmedelsframställning 116,4 0,4 3,9
C11 Framställning av drycker 106,6 -0,1 4,0
C13 Textilvarutillverkning 107,4 -0,6 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 111,1 -0,5 1,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,8 -2,2 -1,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,3 -0,8 1,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 102,3 -0,9 1,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,5 -0,4 3,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 137,8 -3,0 7,3
C192 Petroleumraffinering 139,4 -3,0 8,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,9 -0,4 3,2
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 102,9 0,0 3,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,8 0,9 5,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,4 0,1 2,0
C24 Stål- och metallframställning 99,1 -1,5 -4,2
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 106,7 -0,6 -4,3
C244 Framställning av andra metaller än järn 88,1 -3,1 -3,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,4 -0,2 2,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,5 0,1 2,7
C27 Tillverkning av elapparatur 103,3 0,3 1,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,4 -0,1 2,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 -0,1 1,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 109,2 -0,6 5,7
C31 Tillverkning av möbler 104,5 -0,2 3,1

Källa: Producentprisindex 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 26.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/10/thi_2012_10_2012-11-26_tau_007_sv.html