Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:10 2012:09 - 2012:10, % 2011:10 - 2012:10, %
A-F Totalt 109,7 111,3 110,3 -0,4 3,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 115,3 105,6 113,9 1,7 3,1
B Utvinning av mineral 113,5 131,9 128,8 -2,7 5,1
C Tillverkning 109,5 107,9 108,8 -0,4 2,4
C10 Livsmedelsframställning 112,5 116,4 113,5 0,2 3,4
C11 Framställning av drycker 110,6 106,6 109,5 1,3 5,1
C13 Textilvarutillverkning 100,0 107,3 104,8 -0,4 -0,8
C14 Tillverkning av kläder 110,5 111,2 111,1 -0,4 1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,4 101,8 100,6 -0,1 -0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,0 103,3 97,2 -1,6 -4,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 93,5 102,3 94,8 -2,3 -6,0
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,2 105,5 107,5 1,1 2,9
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,0 -0,2 -1,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 116,3 115,0 115,6 -0,3 3,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,8 112,8 112,3 0,5 4,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,1 106,4 107,6 0,4 2,2
C24 Stål- och metallframställning 105,3 99,1 102,1 -0,8 -3,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,6 107,4 109,2 -0,5 3,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,8 97,5 97,4 -0,1 2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 111,7 103,3 106,0 0,3 2,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,1 106,4 104,1 0,0 2,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,4 103,5 103,4 -0,2 1,2
C31 Tillverkning av möbler 104,8 104,5 104,7 -0,1 1,9
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,2 0,0 4,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     102,9 0,0 3,0
E36 Vattenförsörjning     110,9 0,0 4,6
F Byggverksamhet     109,4 0,1 5,0

Källa: Producentprisindex 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 26.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2012, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/10/thi_2012_10_2012-11-26_tau_009_sv.html