Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:10 2012:09 - 2012:10, % 2011:10 - 2012:10, %
A-E Totalt 110,8 112,9 111,6 -0,4 3,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 115,1 106,0 113,8 1,7 2,8
B Utvinning av mineral 113,9 138,3 134,2 -2,6 4,4
C Tillverkning 110,5 108,7 109,7 -0,4 2,9
C10 Livsmedelsframställning 114,1 119,1 115,4 0,3 3,8
C11 Framställning av drycker 113,1 105,6 111,1 0,2 8,3
C13 Textilvarutillverkning 100,4 107,8 105,2 -0,4 -0,8
C14 Tillverkning av kläder 110,9 111,6 111,6 -0,5 1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,8 102,3 101,0 -0,1 -0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,4 103,7 97,6 -1,6 -4,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 93,9 102,7 95,1 -2,3 -6,0
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,7 105,9 107,9 1,1 2,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 116,8 115,4 116,1 -0,3 3,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,3 113,3 112,7 0,5 4,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,5 106,8 108,1 0,4 2,2
C24 Stål- och metallframställning 105,6 99,5 102,5 -0,8 -3,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,1 107,8 109,6 -0,5 3,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,2 97,9 97,8 -0,1 2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 112,1 103,7 106,5 0,3 2,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,5 106,8 104,5 0,0 2,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,8 103,7 103,6 -0,1 1,4
C31 Tillverkning av möbler 105,2 105,0 105,2 -0,1 1,9
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,7 0,0 4,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,6 0,0 2,8
E36 Vattenförsörjning     111,4 0,0 4,7
F Byggverksamhet     109,8 0,1 5,0

Källa: Producentprisindex 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 26.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2012, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/10/thi_2012_10_2012-11-26_tau_011_sv.html