Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:11 2012:10 - 2012:11, % 2011:11 - 2012:11, %
A-E Totalt 110,7 -0,6 1,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,7 1,0 -6,2
B Utvinning av mineral 130,2 -1,3 2,4
C Tillverkning 107,6 -0,3 1,6
C10 Livsmedelsframställning 116,5 0,1 4,3
C11 Framställning av drycker 106,4 -0,1 2,9
C13 Textilvarutillverkning 107,3 -0,1 -0,9
C14 Tillverkning av kläder 112,0 0,8 1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,4 2,5 1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 102,9 -0,5 2,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 101,7 -0,6 2,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,3 -0,1 3,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 133,4 -3,2 0,8
C192 Petroleumraffinering 134,9 -3,2 1,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,4 0,4 2,6
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 102,9 0,0 1,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,8 -0,9 2,9
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,0 -0,4 0,4
C24 Stål- och metallframställning 99,2 0,1 -4,8
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 106,5 -0,2 -4,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 88,6 0,6 -3,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,4 0,0 2,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,9 -0,6 2,5
C27 Tillverkning av elapparatur 103,3 0,1 2,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,2 -0,2 1,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 0,0 1,3
C30 Tillverkning av andra transportmedel 109,7 0,5 5,4
C31 Tillverkning av möbler 104,8 0,3 3,1

Källa: Producentprisindex 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/11/thi_2012_11_2012-12-21_tau_007_sv.html