Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:11 2012:10 - 2012:11, % 2011:11 - 2012:11, %
A-F Totalt 109,5 110,7 109,9 -0,4 2,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 116,1 106,7 114,7 0,7 4,3
B Utvinning av mineral 113,0 130,2 127,3 -1,1 2,4
C Tillverkning 109,2 107,6 108,5 -0,3 2,0
C10 Livsmedelsframställning 112,9 116,6 113,8 0,3 3,7
C11 Framställning av drycker 110,5 106,4 109,4 -0,1 3,4
C13 Textilvarutillverkning 100,2 107,3 104,8 0,0 -0,9
C14 Tillverkning av kläder 110,1 112,1 111,9 0,7 1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,1 104,4 100,7 0,0 -0,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,7 102,9 97,7 0,5 -1,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,9 101,7 95,8 1,1 -2,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,5 105,3 105,5 -1,9 1,1
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,0 0,0 -1,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 117,0 115,5 116,1 0,5 3,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,4 111,8 112,1 -0,2 3,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,6 106,0 106,4 -1,1 1,3
C24 Stål- och metallframställning 103,9 99,2 101,5 -0,6 -2,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,7 107,4 109,2 0,0 3,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,8 96,9 96,9 -0,5 1,9
C27 Tillverkning av elapparatur 111,5 103,3 106,0 0,0 2,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 100,9 106,2 103,9 -0,2 1,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 103,5 103,4 0,0 1,1
C31 Tillverkning av möbler 104,8 104,8 104,8 0,1 1,9
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,3 0,1 4,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,3 -1,6 0,3
E36 Vattenförsörjning     110,9 0,0 4,6
F Byggverksamhet     109,3 -0,1 4,4

Källa: Producentprisindex 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2012, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/11/thi_2012_11_2012-12-21_tau_009_sv.html