Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:11 2012:10 - 2012:11, % 2011:11 - 2012:11, %
0-8 Totalindex 2330 1937 2237 -0,3 2,6
0 Livsmedel     1671 0,3 5,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4700 -1,5 3,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6810 -1,9 4,7
3B Gas, el och vatten     2859 -0,8 1,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1633 0,4 3,9
68 Oädla metaller     2373 -2,5 2,3
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1792 -0,1 2,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     3991 -0,1 2,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     464 -0,4 2,1
73 Transportmedel     2229 0,1 1,9

Källa: Producentprisindex 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2012, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/11/thi_2012_11_2012-12-21_tau_017_sv.html