Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:12 2012:11 - 2012:12, % 2011:12 - 2012:12, %
A-E Totalt 110,0 -0,6 0,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,2 0,5 -4,6
B Utvinning av mineral 127,9 -1,8 -0,4
C Tillverkning 107,2 -0,4 1,2
C10 Livsmedelsframställning 116,6 0,1 4,6
C11 Framställning av drycker 106,4 0,0 2,8
C13 Textilvarutillverkning 107,3 0,0 -1,1
C14 Tillverkning av kläder 111,6 -0,4 0,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,1 -1,2 0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,7 0,8 6,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 103,1 1,3 7,6
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,1 -0,2 4,0
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 130,4 -2,2 -0,3
C192 Petroleumraffinering 131,7 -2,3 0,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,3 -0,1 2,6
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,0 0,0 1,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,4 0,5 3,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,0 0,0 0,2
C24 Stål- och metallframställning 98,1 -1,1 -6,1
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 103,7 -2,7 -5,3
C244 Framställning av andra metaller än järn 88,4 -0,3 -6,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,0 -0,4 1,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,8 -0,2 2,5
C27 Tillverkning av elapparatur 103,1 -0,2 2,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,8 -0,4 1,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,3 -0,2 0,9
C30 Tillverkning av andra transportmedel 108,5 -1,1 2,9
C31 Tillverkning av möbler 104,2 -0,6 1,8

Källa: Producentprisindex 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/12/thi_2012_12_2013-01-24_tau_007_sv.html